CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

DAPI staining of DNA: Effects of charge, flexibility and contour length on orientational dynamics and mobility of DNA during agarose gel elctrophoresis

Anette Larsson (Institutionen för fysikalisk kemi) ; Björn Åkerman (Institutionen för fysikalisk kemi) ; Mats Jonsson (Institutionen för fysikalisk kemi)
Journal of Chemical Physics (0021-9606). Vol. 100 (1996), p. 3252.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-01-14. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 192449

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysikalisk kemi (1900-2003)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Kemi
Fysikalisk kemi
Biofysikalisk kemi

Chalmers infrastruktur