CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Period times and helix alignment during the cyclic migration of DNA in electrophoreses gels studied by fluorescence microscopy

Anette Larsson (Institutionen för fysikalisk kemi) ; Björn Åkerman (Institutionen för fysikalisk kemi)
Macromolecules (0024-9297). Vol. 28 (1995), p. 4441.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-01-14. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 192448

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysikalisk kemi (1900-2003)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Kemi
Fysikalisk kemi
Biofysikalisk kemi

Chalmers infrastruktur