CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Water in Soft Materials - ISOPOW XII conference (2013)

Niklas Lorén ; Anette Larsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Farmaceutisk teknologi ; SuMo Biomaterials) ; Lilia Ahrné ; Anne-Marie Hermansson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi ; SuMo Biomaterials) ; Peter Lillford
Applied Rheology (1430-6395). Vol. 24 (2014), 1, p. 44-46.
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-01-14. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 192428

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Farmaceutisk teknologi (2005-2014)
SuMo Biomaterials
Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi (2005-2014)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Kemi

Chalmers infrastruktur