CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Preparation of Porous Poly(3-Hydroxybutyrate) Films by Water-Droplet Templating

Anna Bergstrand (Institutionen för kemi- och bioteknik ; SuMo Biomaterials) ; Helene Andersson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Farmaceutisk teknologi ; SuMo Biomaterials) ; Johanna Cramby (Institutionen för kemi- och bioteknik) ; Kristin Sott (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk apparatteknik ; SuMo Biomaterials) ; Anette Larsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Farmaceutisk teknologi ; SuMo Biomaterials)
Journal of Biomaterials and Nanobiotechnology (2158-7027). Vol. 3 (2012),
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-01-14. Senast ändrad 2016-03-22.
CPL Pubid: 192425

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)
SuMo Biomaterials
Institutionen för kemi- och bioteknik, Farmaceutisk teknologi (2005-2014)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk apparatteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Kemi
Annan kemi
Kemiteknik

Chalmers infrastruktur