CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Single-mode VCSELs

Anders Larsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Johan S. Gustavsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
VCSELs: Fundamentals, Technology and Applications of Vertical Cavity Surface Emitting Lasers p. 119-144. (2013)
[Kapitel]


Denna post skapades 2014-01-14. Senast ändrad 2016-04-11.
CPL Pubid: 192420