CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Mitigation of Nonlinear Impairments on QPSK Data in Phase-Sensitive Amplified Links

Bill Corcoran (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Samuel Olsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Carl Lundström (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Magnus Karlsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Peter Andrekson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
39th European Conference on Optical Communication and Exhibition, ECOC 2013, London, 22-26 September 2013 (2013)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

We investigate the mitigation of nonlinear impairments via phase-sensitive amplification. We show in simulation and experiment that this effect can be optimized through engineering link dispersion. A phase-sensitive amplified link is measured to reduce nonlinear penalties by over 3dB compared to a phase-insensitive amplified link.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-01-14. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 192418

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Fotonik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Optical Transmission Systems Based on Phase-Sensitive Amplifiers