CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

20 Gbit/s data transmission over 2 km multimode fibre using 850 nm mode filter VCSEL

Rashid Safaisini (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Erik Haglund (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Petter Westbergh (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Johan S. Gustavsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Anders Larsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
Electronics Letters (0013-5194). Vol. 50 (2014), 1, p. 40-42.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Error-free data transmission over 1.3 and 2 km multimode fibre at 25 and 20 Gbit/s, respectively, is demonstrated using a high-speed, single-mode, 850 nm vertical-cavity surface-emitting laser (VCSEL) with an integrated mode filter. This result represents a bitrate-distance product of 40 Gbit/s km, a new record for multimode fibre VCSELbased interconnects.Denna post skapades 2014-01-14. Senast ändrad 2016-04-11.
CPL Pubid: 192415

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)