CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Multi-modal MR Brain Segmentation Using Bayesian-based Adaptive MeanShift (BAMS)

Mahmood Qaiser (Institutionen för signaler och system, Digitala bildsystem och bildanalys) ; Mohammad Alipoor (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; Artur Chodorowski (Institutionen för signaler och system, Digitala bildsystem och bildanalys) ; Andrew Mehnert (Institutionen för signaler och system, Digitala bildsystem och bildanalys) ; Mikael Persson (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik)
MICCAI Grand Challenge on MR Brain Image Segmentation (2013)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-01-14. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 192414

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Digitala bildsystem och bildanalys (1900-2013)
Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)
Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik (2006-2017)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Medicinsk bildbehandling

Chalmers infrastruktur