CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Computational diffusion MRI: Tensor-based models for diffusion imaging of the brain

Mohammad Alipoor (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2014. - 82 s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: Diffusion MRI, Tensor estimation, High order tensor (HOT), Repeated measurements, Single-shell acquisitionDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-01-14. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 192412

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Signalbehandling
Medicinsk bildbehandling

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2014-01-30
Tid: 10:00
Lokal: HB3
Opponent: Assoc. Prof. Alexander Leemans, Utrecht University, The Netherlands