CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Aspects of fixed-point implementation of multiuser detectors in WCDMA

Hongxia Zhao (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2005. - viii, 14 s. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2014-01-14.
CPL Pubid: 192411

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

R - Department of Signals and Systems, Chalmers University of Technology 2005:19