CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Hydrophilic polymers in tablets : evaluation of lipid/polymer microparticles and the water granulation step

Jenny Herder (Institutionen för kemi- och bioteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2005. - viii, 30 s. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2014-01-14.
CPL Pubid: 192409

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Licentiatuppsatser vid Institutionen för kemi- och bioteknik, Chalmers tekniska högskola 2005:16