CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

SU8 Ridge Gap Resonator

Sofia Rahiminejad (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap) ; Elena Pucci (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Ashraf Uz Zaman (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Sjoerd Haasl ; Peter Enoksson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem)
MEMSWAVE, 2013, Potsdam, Germany (2013)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2014-01-14. Senast ändrad 2014-01-17.
CPL Pubid: 192407

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap
Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem (2007-2015)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Nanovetenskap och nanoteknik
Produktion
Transport
Elektroteknik och elektronik
Nanoteknik

Chalmers infrastruktur

NFL/Myfab (Nanofabrication Laboratory)