CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Population balance modelling of the high shear wet granulation process

Anders Jansson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk apparatteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2005. - x, 48 s. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2014-01-14.
CPL Pubid: 192406

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk apparatteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Licentiatuppsatser vid Institutionen för kemi- och bioteknik, Chalmers tekniska högskola 2005:15