CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Electromagnetic scattering from periodic structures and their optimization

David Degerfeldt (Institutionen för tillämpad mekanik, Beräkningsteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2005. - viii, 16 s. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2014-01-14.
CPL Pubid: 192403

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Beräkningsteknik (2005-2006)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Technical report - Department of Applied Mechanics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden 2005:11