CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Integrated receiver for fiber optical communications

Magnus Andersson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2005. - xiv, 122 s. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2014-01-14.
CPL Pubid: 192398