CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Delta 18 oxygen and delta 13 carbon for limestones, calcite fissure fillings and calcite precipitate from Sweden.

Eva-Lena Tullborg ; Sven Åke Larson (Institutionen för geologi)
GFF (1103-5897). Vol. 106 (1984), 2, p. 127-130.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: stable isotopes, calciteDenna post skapades 2014-01-14.
CPL Pubid: 192397

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för geologi (1900-2003)

Ämnesområden

Geovetenskap och miljövetenskap

Chalmers infrastruktur