CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Applications of functional programmming in processing formal and natural languages

Markus Forsberg (Institutionen för datavetenskap)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2004. - vi, 89 s. s.
[Licentiatavhandling]

Alternate (journal) title: Lic.-avh. (sammanfattning). Göteborg : Chalmers tekn. högsk., 2004 S. 1-13: Sammanfattning, s. 14-89: 4 uppsatser Med sammanfattning på svenskaDenna post skapades 2014-01-14.
CPL Pubid: 192394

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för datavetenskap (2002-2004)

Ämnesområden

Språkteknologi (språkvetenskaplig databehandling)

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Technical report L - School of Computer Science and Engineering, Chalmers University of Technology 40