CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Marine paints - optimizing biocide release

Paul Handa (Institutionen för kemi- och bioteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2005. - vii, 36 s. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2014-01-14.
CPL Pubid: 192392

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Licentiatuppsatser vid Institutionen för kemi- och bioteknik, Chalmers tekniska högskola 2005:7