CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Adaptive finite element methods for the Reynolds thin film model with cavitation

Bertil Nilsson (Institutionen för tillämpad mekanik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2005. - viii, 21 s. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2014-01-14.
CPL Pubid: 192388