CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Towards integrated management of mechatronic product data : a theoretical approach

Karl Hallin (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling)
Göteborg : University of Gothenburg, 2004. - ix, 49 s. s.
[Licentiatavhandling]

Alternate (journal) title: Härtill 3 uppsatser Lic.-avh. (sammanfattning). Göteborg : Chalmers tekn. högsk., 2004Denna post skapades 2014-01-14.
CPL Pubid: 192384

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling (1991-2017)

Ämnesområden

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Thesis for the degree of licentiate of engineering / Department of Product and Production Development, Chalmers University of Technology 31