CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Practical Safety Ventilation in Operating Rooms - An Introduction

Bengt Ljungqvist (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik) ; Berit Reinmüller (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2013. ISBN: 978-91-980300-8-2.- 136 s.
[Rapport]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-01-14. Senast ändrad 2014-01-20.
CPL Pubid: 192383

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Annan medicin och hälsovetenskap

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Technical report D - Department of Building Technology, Building Services Engineering, Chalmers University of Technology