CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the development and sales-delivery process of configurable products

Samir Mesihovic (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Maskinkonstruktion och design)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2004. - x, 57 s. s.
[Licentiatavhandling]

Alternate (journal) title: Härtill 3 uppsatser Lic.-avh. (sammanfattning). Göteborg : Chalmers tekn. högsk., 2004Denna post skapades 2014-01-14.
CPL Pubid: 192372

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Maskinkonstruktion och design (2004-2004)

Ämnesområden

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Thesis for the degree of licentiate of engineering / Department of Product and Production Development, Chalmers University of Technology 30