CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modular verification and synthesis of discrete event systems : with application to coordination of industrial robots

Hugo Flordal (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2004. - xiv, 114 s. s.
[Licentiatavhandling]

Alternate (journal) title: Lic.-avh. (sammanfattning). Göteborg : Chalmers tekn. högsk., 2004 S. 1-36: Sammanfattning, s. 37-114: 5 uppsatserDenna post skapades 2014-01-14.
CPL Pubid: 192362

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation (1900-2004)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Technical report L - School of Electrical Engineering, Chalmers University of Technology. 512