CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Component synthesis and identification in structural dynamics

Per Sjövall (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2004. - 13 s. s.
[Licentiatavhandling]

Alternate (journal) title: Härtill 2 uppsatser Lic.-avh. (sammanfattning). Göteborg : Chalmers tekn. högsk., 2004Denna post skapades 2014-01-14.
CPL Pubid: 192354