CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Mechanical behaviour of single-layer adhesive joints : an integrated approach

Jia Li Högberg (Institutionen för tillämpad mekanik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2004. - vi, 61 s. s.
[Licentiatavhandling]

Alternate (journal) title: Lic.-avh. Göteborg : Chalmers tekn. högsk., 2004Denna post skapades 2014-01-14.
CPL Pubid: 192349