CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Experimental characterization of spray-guided gasoline DI sprays

Mikael Skogsberg (Institutionen för tillämpad mekanik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2005. - x, 56 s. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2014-01-14.
CPL Pubid: 192346