CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Luftläckage i bostäder : litteraturstudier, modellering och mätningar

Björn Mattsson (Institutionen för byggnadsfysik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2004. - 127, 25, 4 s. s.
[Licentiatavhandling]

Alternate (journal) title: I publikationen föregående series ISSN Lic.-avh. Göteborg : Chalmers tekn. högsk., 2004 Med sammanfattning på engelskaDenna post skapades 2014-01-14.
CPL Pubid: 192345

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsfysik (1992-2004)

Ämnesområden

Husbyggnad

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Publikation - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för byggnadsteknologi, Byggnadsfysik 04:3