CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The impact of project characteristics on temporary logistics solutions

Nina Modig (Institutionen för logistik och transport)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2004. - iv, 120 s. s.
[Licentiatavhandling]

Alternate (journal) title: I publikationen föregående series ISSN Lic.-avh. (sammanfattning). Göteborg : Chalmers tekn. högsk., 2004Denna post skapades 2014-01-14.
CPL Pubid: 192337

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för logistik och transport (2002-2004)

Ämnesområden

Transportteknik och logistik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Report - Department of Logistics and Transportation, Chalmers University of Technology 59