CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Att involvera barn i forskning och utveckling

Barbro (red) Johansson ; Marianne (red) Karlsson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling) ; Sandra Hillén ; Helene Brembeck ; Kerstin Bergström ; Lena Jonsson ; Eva Ossiansson ; Helena Shanahan
Lund : Studentlitteratur, 2013. ISBN: 978-91-44-08136-6.- 200 s.
[Bok]

Nyckelord: Forskning om, med och av barnDenna post skapades 2014-01-14. Senast ändrad 2017-11-29.
CPL Pubid: 192335

 

Institutioner (Chalmers)

Centrum för konsumtionsvetenskap (CFK) (GU)
Institutionen för produkt- och produktionsutveckling (1991-2017)
Institutionen för kost- och idrottsvetenskap (GU)
Företagsekonomiska institutionen, Marknadsföring (GU)

Ämnesområden

Annan teknik
Annan samhällsvetenskap
Tvärvetenskapliga studier

Chalmers infrastruktur