CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

3-D modeling of conventional and HCCI diesel combustion

Jonas Gustavsson (Institutionen för termo- och fluiddynamik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2004. - v, 21 s. s.
[Licentiatavhandling]

Alternate (journal) title: Härtill 3 uppsatser Lic.-avh. (sammanfattning). Göteborg : Chalmers tekn. högsk., 2004Denna post skapades 2014-01-14.
CPL Pubid: 192334

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för termo- och fluiddynamik (1989-2004)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Publikation - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för termo- och fluiddynamik 2004:3