CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Multiscale material modeling of duplex stainless steel

Robert Lillbacka (Institutionen för tillämpad mekanik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2004. - x, 8 s. s.
[Licentiatavhandling]

Alternate (journal) title: Härtill 3 uppsatser Lic.-avh. (sammanfattning). Göteborg : Chalmers tekn. högsk., 2004Denna post skapades 2014-01-14.
CPL Pubid: 192333

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)

Ämnesområden

Metallurgi och metalliska material

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Thesis for the degree of licentiate of engineering - Department of Applied Mechanics, Chalmers University of Technology 2004:1