CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Konvertering av direktelvärmda flerbostadsområden : beslutsunderlag och drivkrafter

Magnus Stjerndahl (Institutionen för installationsteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2004. - viii, 142 s. s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: Energisparande -- byggnadsteknik


Alternate (journal) title: Lic.-avh. Göteborg : Chalmers tekn. högsk., 2004 Med sammanfattning på engelskaDenna post skapades 2014-01-14.
CPL Pubid: 192331

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för installationsteknik (1992-2004)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik
Byggproduktion

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Technical report D - Department of Building Technology, Building Services Engineering, Chalmers University of Technology 2004:01