CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Discrete event simulation as a supporting tool for decision-making in virtual enterprises

Joacim Johnsson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2004. - v, 77 s. s.
[Licentiatavhandling]

Alternate (journal) title: Härtill 3 uppsatser Lic.-avh. (sammanfattning). Göteborg : Chalmers tekn. högsk., 2004Denna post skapades 2014-01-14.
CPL Pubid: 192330