CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Nonisothermal moisture transport in Scots pine : an experimental study of driving potentials and moisture transport coefficients

Ingemar Segerholm (Institutionen för byggnadsmaterial)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2004. - xiv, 60 s. s.
[Licentiatavhandling]

Alternate (journal) title: Härtill 3 uppsatser Lic.-avh. (sammanfattning) Göteborg : Chalmers tekn. högsk., 2004 Med sammanfattning på svenskaDenna post skapades 2014-01-14.
CPL Pubid: 192324

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmaterial (1992-2004)

Ämnesområden

Transportteknik och logistik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Publication - Department of Building Technology, Building Materials, Chalmers University of Technology 04:1