CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Excited triplet state dynamics and energy transfer in porphyrin D-B-A systems

Mattias P. Eng (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2005. - 40 s. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2014-01-14. Senast ändrad 2016-09-30.
CPL Pubid: 192319

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi (2005-2014)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Licentiatuppsatser vid Institutionen för kemi- och bioteknik, Chalmers tekniska högskola 2005:5