CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Properties of N-butyl-N-methyl-pyrrolidinium Bis(trifluoromethanesulfonyl)Imide based electrolytes as a function of Lithium Bis(trifluoromethanesulfonyl)Imide doping

Jae-Kwang Kim (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; Johan Scheers (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; Jagath Pitawala (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; Susanne Wilken (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; Patrik Johansson (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; Aleksandar Matic (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; Per Jacobsson (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik)
Journal of Korean Electrochemical Society Vol. 14 (2011), p. 92-97.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-01-14. Senast ändrad 2016-09-14.
CPL Pubid: 192317

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Materialkemi

Chalmers infrastruktur