CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Comment on "transport and electrochemical properties and spectral features of non-aqueous electrolytes containing lifsi in linear carbonate solvents" [J. Electrochem. Soc., 158, A74 (2011)]

Johan Scheers (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; Patrik Johansson (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik)
Journal of the Electrochemical Society (0013-4651). Vol. 159 (2012), 1, p. S1-S2.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-01-14. Senast ändrad 2016-09-14.
CPL Pubid: 192316

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Materialkemi

Chalmers infrastruktur

C3SE/SNIC (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)