CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Anion Cryptands: A Way to Increased Cation Transport in Polymer Electrolytes?

Patrik Johansson (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik)
Electrochimica Acta (0013-4686). Vol. 48 (2003), p. 2291-2294.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2014-01-14. Senast ändrad 2014-12-09.
CPL Pubid: 192314

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Materialkemi

Chalmers infrastruktur