CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Child Occupant Protection: Latest Knowledge and Future Opportunities – Results of a Workshop in Gothenburg, Sweden

Kristy Arbogast ; Katarina Bohman (SAFER - Fordons- och Trafiksäkerhetscentrum ) ; Isabelle Stockman (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet ; SAFER - Fordons- och Trafiksäkerhetscentrum ) ; Lotta Jakobsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet ; SAFER - Fordons- och Trafiksäkerhetscentrum )
11th International Conference Protection of Children in Cars (2013)
[Konferensbidrag, övrigt]Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-01-14.
CPL Pubid: 192312

 

Institutioner (Chalmers)

SAFER - Fordons- och Trafiksäkerhetscentrum
Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet (2005-2017)

Ämnesområden

Transport
Farkostteknik

Chalmers infrastruktur