CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Anions and Derived Salts with High Dissociation in Non-Protogenic Solvents

Erlendur Jónsson (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik)
(2012)
[Patentansökan]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-01-14. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 192310

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Transport
Materialkemi

Chalmers infrastruktur

C3SE/SNIC (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)