CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The dynamics and organisation of the Swedish IT industry 1990-2004

Magnus Eriksson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2006. - vi, 63 s. s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: information technology, dynamics, organisation, Sweden, industry, organisational ecologyDenna post skapades 2014-01-14.
CPL Pubid: 192303

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

Ämnesområden

Ekonomisk historia

Chalmers infrastruktur