CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Surveying of urban surface materials and impervious areas using remote sensing

Jonas German (Institutionen för Vatten Miljö Transport, Urban Water Engineering)
: External organization, 2004. - 13 s.
[Rapport]


Denna post skapades 2006-09-28.
CPL Pubid: 1923

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för Vatten Miljö Transport, Urban Water Engineering (2000-2004)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur