CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Putting a Price on Sustainability

Holger Wallbaum (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi) ; Annika Feige
The Economy of Sustainable Construction p. 301-303. (2014)
[Kapitel, populärvetenskapligt]

Nyckelord: Building Certification Systems, LEED, BREEAM, valueDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-01-14. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 192289

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Byggproduktion
Nationalekonomi

Chalmers infrastruktur