CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Membrane interaction properties of cell-penetrating peptides

Elin Esbjörner (Institutionen för kemi- och bioteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2005. - 46 s. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2014-01-14. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 192288

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Biokemi

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Licentiatuppsatser vid Institutionen för kemi- och bioteknik, Chalmers tekniska högskola 2005:2