CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Heat transfer prediction of in-service welding in a forced flow of fluid

Per Lindström (Institutionen för sjöfart och marin teknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2005. - ix, 27 s. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2014-01-14.
CPL Pubid: 192286

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik (2005-2017)

Ämnesområden

Marin teknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

R - Department of Shipping and Marine Technology, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden 91