CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Surface preparation and surface characterization for enhanced adhesion in plasma spraying

Fouzi Bahbou (Institutionen för material- och tillverkningsteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2005. - 22 s. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2014-01-14.
CPL Pubid: 192285