CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Role of surface oxides on sintering and nitrogen alloying of high speed steel powder

Henrik Borgström (Institutionen för material- och tillverkningsteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2005. - 13 s. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2014-01-14.
CPL Pubid: 192284

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Metallurgi och metalliska material

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Technical report - Department of Materials and Manufacturing Technology, Chalmers University of Technology 2