CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Design and construction of organic molecules for use in molecular electronics : rigid molecules ordered on a surface through self-assembly

Daniel Nilsson (Institutionen för kemi- och bioteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2005. - iv, 57 s. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2014-01-14.
CPL Pubid: 192283

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Analytisk kemi
Organisk kemi

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Licentiatuppsatser vid Institutionen för kemi- och bioteknik, Chalmers tekniska högskola 2005:1