CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Entry into 3G mobile communications markets

Gary Madden ; Erik Bohlin (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle) ; A Morey
International Journal of Mobile Communications (1470-949X). Vol. 2(4) (2012), p. 357-373.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2014-01-13.
CPL Pubid: 192276

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle (2005-2016)

Ämnesområden

Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur