CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ageing of the nickel metal hydride battery : a characterisation by means of impedance

Magnus Larsson (Institutionen för oorganisk miljökemi)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2004. - 56 s. s.
[Licentiatavhandling]

Alternate (journal) title: Härtill 2 uppsatser Lic.-avh. (sammanfattning). Göteborg : Chalmers tekn. högsk., 2004Denna post skapades 2014-01-13.
CPL Pubid: 192273

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för oorganisk miljökemi (1900-2004)

Ämnesområden

Oorganisk kemi

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Report OMK - Department of Environmental Inorganic Chemistry, Chalmers University of Technology 2